• 2015年十大新玩點類型回顧!

  2015年十大新玩點類型回顧!

  2015年最後一日,唔少人都會寫番篇回顧文。搵野玩,黎TopFun!TopFun要寫回顧文,梗係要寫番篇同玩有關架啦!:D

  近年黎,香港越黎越多新野玩!就等我地回顧下2015年十大新玩點類型啦!

   

  1. Crazy Cart飄移車

  Crazy Cart係美國一間公司發明o既電動玩具飄移車,近年紅爆美國。最近有年輕人將佢引入香港,賣車之餘仲開左個試車場,等大家可以體驗下飄移快感!

  2015年十大新玩點類型回顧!1. Crazy Cart飄移車 2015年十大新玩點類型回顧!1. Crazy Cart飄移車2

  即睇:Crazy Cart飄移車玩點資料及玩評

   

  1. 鐳射槍戰

  鐳射槍戰其實並唔係新野,據說o係好多年前都曾經興過,傳統一般會跟war game玩法,只不過變左用鐳射槍。2015年鐳射槍戰再度興起,主要係因為改變左地方(引入市區,例如銅鑼灣、旺角等地方)、改變左包裝(變得更新潮科幻)同收費模式,令到成件事更容易玩到同更好玩!

  2015年十大新玩點類型回顧!2. 鐳射槍戰2015年十大新玩點類型回顧!2. 鐳射槍戰2

  即睇:鐳射槍戰玩點資料及玩評

   

  1. 電動飄移板(Hoverboard)

  電動飄移板(Hoverboard)靠電力推動,基本上可以話係冇左扶手o既Segway(Hands Free Segway),叉足電可以行十幾公里,最高速達15km/hr。飄移板靠身體壓力操控,玩家只要企定定、身體稍微傾側,就可以前後移動同轉彎!玩點一般將Hoverboard配合各種遊戲同競賽,令成個體驗更加有特色同有趣!

  2015年十大新玩點類型回顧!3.電動飄移板(Hoverboard)2015年十大新玩點類型回顧!3.電動飄移板(Hoverboard)2

  即睇:電動飄移板(Hoverboard)玩點資料及玩評

   

  1. 走繩對戰(Slacklining Battle)

  走繩運動(Slacklining)類似行鋼線,考驗玩家身體平衡感、柔韌性,亦對心理調節有好處。走繩對戰(Slacklining Battle)則係以走繩運動為基礎,二人於繩上對戰o既遊戲。玩家既要自我平衡,又要努力令對方失平衡,造成一場激烈o既龍爭虎鬥!

  2015年十大新玩點類型回顧!4.走繩對戰(Slacklining Battle)

  即睇:走繩對戰(Slacklining Battle)玩點資料及玩評

   

  1. 肥仔衫(Fat Suit)

  肥仔衫(Fat Suit)可以令你同朋友們o既活動更加有趣同令人捧腹大笑!玩家們着住各式各樣肥仔衫開一個好玩又搞笑o既肥仔衫派對!一齊玩唔同o既競技賽同各種專為肥仔衫而設o既獨特遊戲!

  2015年十大新玩點類型回顧!5.肥仔衫(Fat Suit)

  即睇:肥仔衫(Fat Suit)玩點資料及玩評

   

  1. 桌上足球(Pool Soccer)

  桌上足球(Pool Soccer)源自法國,係一種結合左美式桌球同足球特式o既玩意,玩家們o係一張巨大桌球枱上,用腳將好似足球咁大o既桌球踢撞入洞中。呢項遊戲唔講求力度,反之隊友間o既合作更為重要,參與人數不限,新奇有趣。

  2015年十大新玩點類型回顧!6.桌上足球(Pool Soccer)2015年十大新玩點類型回顧!6.桌上足球(Pool Soccer)2

  即睇:桌上足球(Pool Soccer)玩點資料及玩評

   

  1. 桌上保齡(Pool Bowling)

  桌上保齡(Pool Bowling)或者又叫保齡桌球,係一個曾經於韓國大熱綜藝節目《Running Man》裏面出現過o既遊戲。簡單d黎講就係於一張巨大桌球枱上,用手將好似保齡球咁大o既桌球撞入洞中。新潮有趣,適合一大班人玩。

  2015年十大新玩點類型回顧!7.桌上保齡(Pool Bowling)

  即睇:桌上保齡(Pool Bowling)玩點資料及玩評

   

  1. 桌上沙壺、4Way Air Hockey

  桌上沙壺據說係15世紀宮廷玩意,玩法類似奧運冰壺,枱上面鋪左沙粒而且設有唔同得分區,只要將鐵餅狀球推去得分區,累積最高分o既一方就獲勝。遊戲最難係力度控制,因為軌道非常滑,即使輕輕一推,鐵餅球都會好容易滑出界。桌上沙壺遊戲適合二人對戰,好快就玩完一局。

  4Way Air Hockey即四人氣墊球,同一般氣墊球機唔同o既地方在於四人對戰、有四塊氣墊球、同埋係以淘汰扣命際形式玩,最後留低o既就係勝利者!每局最多時限3分鐘。

  2015年十大新玩點類型回顧!8.桌上沙壺2015年十大新玩點類型回顧!8.4Way Air Hockey

  即睇:桌上沙壺、4Way Air Hockey玩點資料及玩評

   

  1. 攻防箭(Archery Tag)

  打住真人版Hunger Game旗號,攻防箭(Archery Tag)係由美國人John Jackson發明o既一種射箭運動,以特別設計o既弓箭o係半個籃球場大小o既地方進行,形式近似閃避球,兩隊約五人o既隊伍以弓箭為主要裝備,互相用箭射擊淘汰對手,將對方靶上o既目標打下或者將所有對手淘汰為勝。岩哂鐘意追求刺激o既中青年人!

  2015年十大新玩點類型回顧!9.攻防箭(Archery Tag)2015年十大新玩點類型回顧!9.攻防箭(Archery Tag) 2

  即睇:攻防箭(Archery Tag)玩點資料及玩評

   

  1. 室內沙灘

  室內沙灘正確d黎講係2014年12月尾開業,不過大概都係2015年先為人所知。呢個概念據說係港人由台灣帶過黎,o係鋪滿經消毒o既沙o既室內環境入面,玩家可以玩各種吹氣設施同遊戲、影相、開Party等,小朋友亦都可以簡簡單單跳彈床堆下沙。好多人以為室內沙灘做唔住,甚至以為已經冇左;不過據消息指,室內沙灘已經開始賺緊錢架喇!

  2015年十大新玩點類型回顧!10.室內沙灘

  即睇:室內沙灘玩點資料及玩評

   

   

  2015年除左有呢十大新玩點類型之外,亦都有一d既有玩點類型加入左新元素!例如:

   

  A. 波波池房──主題Party房(Party House)

  波波池充滿唔少童年回憶,不過宜家人大左,好多波波池都太細唔岩玩。有年輕人專登係Party場加多一個波波池房,裏面佈滿波波,等大人都可以展現童心,大玩特玩!

  2015年十大新玩點類型回顧!A.波波池房──主題Party房(Party House)2015年十大新玩點類型回顧!A.波波池房──主題Party房(Party House)2

  B. 迷你私人影院──主題Party房(Party House)

  戲院包場價錢不菲,有Party房就佈置到仿如迷你私人影院,設有大screen同仿戲院凳,等你可以同另一半或者一班老死享受「包場睇戲」o既感覺!

  2015年十大新玩點類型回顧!B.迷你私人影院──主題Party房(Party House) 2015年十大新玩點類型回顧!B.迷你私人影院──主題Party房(Party House)2

  C. 巨型層層疊──主題Party房(Party House)

  普通層層疊去Café就玩得多喇,有Party房店主特製巨型層層疊俾你挑戰!砌起上黎成個人咁高,夠哂令人緊張同震撼!

  2015年十大新玩點類型回顧!C.巨型層層疊──主題Party房(Party House)

  即睇:主題Party房(Party House)玩點資料及玩評

   

  緊貼潮流,以上咁多個新潮玩點,你又玩過幾多個?

   

  我地展望2016年香港更多新野玩!

  大家「搵野玩,黎TopFun!」玩得開開心心!<3

   

  檢視更多
 • AIA歐陸嘉年華V.S東華慈善嘉年華6大比拼!去邊個好?

  AIA歐陸嘉年華V.S東華慈善嘉年華6大比拼!去邊個好?

  今年聖誕/除夕/新年/情人節檔期香港有2個主打機動遊戲o既嘉年華玩!分別係於中環新海濱舉行o既AIA歐陸嘉年華同於前啟德機場跑道舉行o既東華慈善嘉年華
  究竟2大嘉年華有咩分別?即睇以下大比拼圖表!

  AIA歐陸嘉年華vs東華慈善嘉年華

  1. 鬥機動遊戲
  AIA嘉年華經典機動遊戲+今年新機動遊戲,連同合家歡小朋友都岩玩o既機動遊戲總共多達三十幾款!目前經機電署批左玩得o既都有廿幾款。主打經典50米高G-Force變奏Mach5,望落都覺得刺激。
  東華嘉年華向機電署申請左18款機動遊戲牌照,目前開幕首日6款已獲「使用及操作許可證」,所以有部份機動遊戲都未玩得,甚至係未組裝好。主要有4大機動遊戲,加幾個合家歡小朋友都岩玩o既機動遊戲,整體機動遊戲數目較AIA嘉年華少。主打2015年瑞士創新製造o既機動遊戲「陀飛輪」同27層樓高跳樓機,勝在多樣化同有新鮮感!

  AIA歐陸嘉年華V.S東華慈善嘉年華6大比拼!去邊個好?2即睇東華嘉年華2015有咩玩!

  2. 鬥多野睇多野玩
  AIA嘉年華除左機動遊戲攤位遊戲之外,仲有真雪溜冰場(需另付遊戲代幣)、紫色牛牛劇場(需另行購票)、迷你地標模型、舞台表演同手工聖誕燈飾,就算唔係咁岩玩機動遊戲都可以溜下冰,睇下表演,影下靚相。
  東華嘉年華除左機動遊戲攤位遊戲之外,仲有英國皇家絕技團(需提早另行訂票),表演高難度技巧o既特技節目踩鋼線、最令人歡樂o既小丑同壓軸演出o既「電單車極速激戰」,岩哂鐘意睇雜技o既朋友仔!

  即睇AIA嘉年華2015 2016有咩玩!2AIA歐陸嘉年華V.S東華慈善嘉年華6大比拼!去邊個好?5

  3. 鬥價錢
  價錢方面,AIA嘉年華同東華嘉年華2個相差唔多,扣番代幣或者代用劵價值,入場費分別為$25同$20。大型機動遊戲每部每次大約$100,小型機動遊戲每部每次大約$30。攤位遊戲每次大約$20。

   

  4. 鬥攤位公仔特別
  唔少朋友仔去嘉年華旨在玩攤位,誓要贏番個公仔做戰利品俾小朋友或者另一半拎番屋企開心下,做節日禮物。AIA嘉年華今年準備左過百萬隻公仔,除左一般熊仔豬仔迪士尼公仔之外,最吸睛o既可以話係相當受歡迎o既黃色小兵minions。東華嘉年華攤位遊戲於嘉年華開幕首日23/12/2015並未set up,要留意下幾時去先開始有得玩!根據情報,除左一般迪士尼公仔同熊貓仔等等之外,最特別同驚喜o既公仔可以話係2015年hit爆o既Inside Out公仔喇!有啊愁啊燥等等坐陣!

  即睇AIA嘉年華2015 2016有咩玩!

  5. 鬥規模鬥意義
  AIA嘉年華已經o係香港搞左唔少次,雖然舊年(2014)開幕時好似有部份機動遊戲未玩得o既問題,但係今年到目前為止開幕已經超過一星期,暫時都未聽到有咩問題/投訴,似乎已經run得smooth左。東華嘉年華今年第一年舉行,開幕日子比最初公佈延遲左2日,亦都多推左個家庭慈善體驗日(23-27/12/2015)。23日開幕時有玩家表示唔知未有攤位遊戲玩,而且安排有少少混亂。可能始終東華嘉年華係第一年o係呢個地點搞,部份機動遊戲亦都係新o既。不過東華嘉年華有慈善性質,整個活動部份收益主辦單位會撥捐東華三院,支持其兒童、青少年及低收入家庭服務;玩o既同時又可以做善事!

   

  6. 鬥交通方便
  AIA嘉年華於中環新海濱舉行,交通尚算方便;東華慈善嘉年華於前啟德機場跑道舉行,地點較為偏遠,不過大會備有穿梭巴士,供參加者免費往返嘉年華會場及油塘。

   

  想分別睇詳盡d?
  即睇AIA嘉年華2015/2016有咩玩!:http://goo.gl/lxkBvl
  即睇東華嘉年華2015有咩玩!:http://goo.gl/XFvTxy

  檢視更多
 • 香港睇紅葉 必讀攻略+小知識

  香港睇紅葉 必讀攻略+小知識

  想睇紅葉?唔一定要去日韓美加北京o既,香港都一樣有得睇! 😉

  香港睇紅葉 必讀攻略+小知識 (5)

  幾時岩去睇紅葉?

  基於氣候關係,香港o既紅葉期都比緯度較高o既日本同韓國遲,每年大概11月尾至1月頭就係香港紅葉o既熱門時期,而最佳觀賞時期會因應每年氣候微調而變化。一般黎講,天氣開始凍少少,d葉先會開始轉紅。

  香港睇紅葉 必讀攻略+小知識 (1)

  香港邊度有紅葉睇?

  香港有得睇紅葉o既地方其實都唔少,較為人知o既有元朗大棠,不過近幾年都人頭湧湧。其實香港仲有好多地方都有種植紅葉品種植物,港大中大校園啊、香港公園、青衣公園啊、城門水塘啊、郊區啊等等。每個熱點o既詳細介紹同資料,可以睇番TopFun 賞楓/睇紅葉 o既玩點分類。:)

  香港睇紅葉 必讀攻略+小知識 (4)香港睇紅葉 必讀攻略+小知識 (3)

  去睇紅葉着乜好?

  由於部份睇紅葉熱點落車之後需要行好一段路先到,所以o係衣着方面都係建議簡單舒適輕盈為主。想同紅葉一齊影d靚相的話,建議唔好着太多圖案或者花紋o既衫,因為紅葉本身影出黎就一大堆咁樣,如果再著到成身豹紋、波點,甚至係迷彩、花色,望落去張相度成個感覺就會心比較亂。而顏色方面,避免同背景大自然融為一體,記住最好唔好着紅、黃、綠色啊!講究d想更加有秋意冬日感覺o既話,仲可以o係配飾方面花心思,考慮戴冷帽、頸巾、或者耳罩。當然,衣着都要視乎番當日氣溫,唔好凍親或者焗親。

   

  睇紅葉要帶d乜?

  其實去睇紅葉都冇話特別要帶d乜野工具,因為基本上用肉眼就可以睇到。如果係情侶拍拖或者一家人想去影靚相的話,可以考慮帶自拍棍(自拍神器)或者腳架。想扮下文青,o係片片紅葉樹下影充滿意境o既文青相的話,可以帶一本書。如果諗住順便去野餐o既,仲可以帶定靚靚枱布同小量食物添。

   

  小知識

  香港o既紅葉其實並唔係楓樹(屬槭樹科)o既楓葉,而係黎自楓香樹。由於兩者o既樹葉外形好似,而且都係會o係秋天變成紅色,所以香港紅葉經常被誤以為係黎自楓樹。楓葉一般係掌狀五裂,而楓香樹樹葉呢,就多數係三裂掌狀,香港紅葉主要係楓香樹品種。其他香港紅葉樹種仲有欖仁樹、野漆樹、槭樹、山烏桕、落羽松同水杉等等。各種樹葉外形不一,各顯美態。

  香港睇紅葉 必讀攻略+小知識 (2)

   

  即睇TopFun 賞楓/睇紅葉 資料!:)

  (記住玩完之後黎TopFun留番個玩評同大家分享下啊!)

  檢視更多
 • 5個適合一大班朋友o既香港聖誕玩點(玩樂好去處)類別

  5個適合一大班朋友o既香港聖誕玩點(玩樂好去處)類別

  聖誕假有咩玩?有咩好去處適合一大班朋友去玩呢?搵野玩,黎TopFun!等我地舉d例子啦~ 以下5個類別o既玩點(玩樂好去處)都相當適合大家聖誕去玩架!

  1.自拍館

  自拍館有唔同主題o既房,裏面有攝影器材、螢幕、唔同背景同各種服飾道具。一大班人Re-U、抑或係家庭親子樂,都可以o係房裏面擺poses扮鬼扮馬自拍靚相留念啊!聖誕節仲可以影番d 聖誕Look相,扮下聖誕老人,放上FB呃Like添 😛  自拍館絕對係鐘意玩selfie o既人o既好去處!

  即睇:  各間自拍館資料同玩評

  香港聖誕好去處-自拍館香港聖誕好去處-自拍館3

  香港聖誕好去處-自拍館2

  2. 主題Party房 (Party House)

  一大班人想開Christmas Party又冇地方?宜家有計喇!主題Party房唔單止提供聚會Re-U私人空間,仲有靚靚主題佈置,好多仲有飲品提供,同遊戲機、board game、桌上足球等玩樂物品借用。幾個朋友仔傾下計玩下?聖誕除夕過年過節Party?主題Party房就岩哂你!記得要提前訂房啊!

  即睇: 各間Party房資料同玩評

  香港聖誕好去處-Party房

  香港聖誕好去處-Party房2

  3. 渡假屋

  渡假屋,又寫作度假屋,係專為用戶渡假而設o既房屋。度假屋一般起o係渡假勝地,又或者遠離都市o既離島同郊外地方。渡假屋分唔同大細,有d甚至包埋露台天台。岩哂一大班人Re-U開 Christmas Party玩通宵,仲可以打邊爐燒野食架。提示︰聖誕都係旺季黎架,快d Book房。

  即睇: 各間渡假屋資料同玩評

  香港聖誕好去處-渡假屋

  香港聖誕好去處-渡假屋2

  4. Boardgame Cafe

  Boardgame Cafe指提供眾多桌上遊戲o既樓上咖啡店,除左一般平時我地見慣見熟o既games之外,有好多黎自唔同國家o既桌上遊戲;部份店鋪更加有店員細心教你玩。聖誕唔想剩係玩啤牌?Boardgame Cafe係唔錯o既選擇!:)

  即睇: 各間Boardgame Cafe資料同玩評

  香港聖誕好去處-Boardgame Cafe

  香港聖誕好去處-Boardgame Cafe2

  5. 泡泡足球

  想玩d動態d o既野?新興o既玩樂好去處 ──泡泡足球啦!泡泡足球(Bubble Soccer)o係約三年前由英國人Lee Moseley發明,即時風靡英國,宜家更發展至海外如美國、澳洲及香港。所謂o既泡泡足球,其實就係玩家着上大型PVC泡泡裝o係場上踢足球。大家踢來踢去,撞來撞去,唔單止充滿趣味,仲有一定運動量呢!健康又歡樂,一次過滿足你兩個願望。最岩一大班人Re-U玩番幾個鐘!一齊過番個充滿活力o既聖誕!

  即睇: 各間泡泡足球資料同玩評

  香港聖誕好去處-泡泡足球

  香港聖誕好去處-泡泡足球2

  希望以上o既建議幫到大家諗聖誕去邊玩啦!:D 當然除左以上5樣之外都仲有好多其他玩點(玩樂好去處)架~ 大家可以用 http://top-fun.com.hk o既搜尋器選擇適合自己o既香港好去處。

  檢視更多
 • [有片] BALL ROOM刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?!

  [有片] BALL ROOM刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?!

  近期星戰回歸,o係香港相當之hit!
  TopFun收到風,有個玩點(玩樂好去處)最近引入左樣好似星戰咁令人緊張刺激o既玩意,運送過程中仲出動埋吊臂起重車咁,勁誇張!

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?!
  (Youtube片段截圖)

  搵野玩,黎TopFun!就等我地帶你睇下有咩新奇玩意~!

  情報指星戰發生o係一幢荔枝角工廈, 暗號係417。哦~原來,係荔枝角o既BALL ROOM。

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (2)

  BALL ROOM係2015年先開o既新玩點, 一個以美式工業為主題o既活動場所,亦係香港首間引入PoolSoccer桌上足球o既地方。創辦人話佢地o既宗旨就係致力帶d新野俾大家玩。開業未夠一年, 已經有觀塘同荔枝角2間店喇!

  今日我地TopFun黎到荔枝角分店, 就即管睇下有咩新野玩!

  首先試玩o既係主打──PoolSoccer桌上足球。 桌上足球源自法國,英文名原本叫Snookball。 黎到香港,BALL ROOM親自重新設計訂造波枱同波,經過多番嘗試同改良先成功架!唔係一般淘寶貨色。木波枱大概3米乘6米,鋪上厚氈;波就同平時足球差唔多大,不過感覺上重過足球少少。荔枝角分店o既波枱入波果陣仲有燈效同聲效!

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (8) 刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (5)

  開始之前負責人會講解下點玩,基本上係跟桌球玩法,不過以腳代cue,再融入埋足球o既界外球、傳波、傾戰略等等。初初仲以為桌上足球好似桌球咁主要得2個人有得玩,大家輪住咁玩。原來玩家主要分成2隊比賽,大家互相合作,諗下點樣set波、踢邊個波入邊個洞、點樣傳波。2個玩又得,十幾人一齊玩都得!

  唔識打桌球又唔識踢波?創辦人之一Kase話,識玩,其實係玩個氣氛。就好似你睇獎門人咁,有時一大班人一齊玩,大把得意蝦碌野,贏輸唔緊要,最緊要係笑得開心!

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (9)

  Photo 26-11-2015, 2 14 09 PM

  一般黎講每局大概會玩15-30分鐘,視乎大家技術而定啦,哈哈~
  玩PoolSoccer記得要着襪。不過如果冇o既話,BALL ROOM都會有襪賣o既。

   

  跟住見到有個美國隊長咁樣樣o既野…… 咦!睇奧運好似見過類似o既野噃~
  原來係桌上沙壺!
  桌上沙壺據說係源自15世紀o既英國宮廷玩意。黎到香港,改良版本,沙壺枱都係訂造o既!香港暫時似乎冇乜地方有得玩。

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (11)刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (4)

  玩法好簡單,每次2個人玩,每個人有4個鐵餅,大家輪流將鐵餅推到去美國隊長盾牌圈圈果個位。最後停o係圈裏面最近紅心o既鐵餅就贏喇~!
  不過…… 太細力又去唔到圈圈; 太大力又跌落坑…… 都有d難度架。仲可以撞對手鐵餅落坑添。
  呢個比較快就玩完,一局只係幾分鐘左右。

   

  最後試玩4Way Air Hockey!!!遠道由美國買番黎,4個人對戰o既氣墊球!
  小編其中一樣o係冒險樂園最鐘意玩o既野就係氣墊球喇!
  普通2人對戰氣墊球機相信大家都玩過~
  4個人玩4塊氣墊球o既4Way Air Hockey你又玩過未?!

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (10)

  一般氣墊球機玩法係鬥高分,呢部4Way Air Hockey則係淘汰際o既。
  每次每個玩家要入一個金幣,每人有5條命,一局限時3分鐘,每俾人入一球就扣一條命。扣哂果個玩家就輸架喇,閘亦都會閂埋。最後留番o係度o既一個玩家,就係勝利者喇!哈哈哈哈!

  點解話似星戰呢?除左因為玩起上黎好似星球大戰咁混亂之後,仲因為d氣墊球就好似星球咁飛黎飛去,撞黎撞去,大家o係攻擊敵方星球同時,又要守護自己星球。

  4人對戰比起2人對戰更加緊張刺激,同埋更令人手忙腳亂。又會出現圍攻,或者以一敵三等等情況。雖然只係短短幾分鐘一局,但大家玩得夠癲的話都幾chur架,玩完都真係有d攰。

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (1)

  除左3樣主打之外, 場內仲有Boardgame, PS同飛鏢機。玩到攰,又可以坐下抖下。

  刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (6) 刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (7) 刺激四人星戰,4Way Air Hockey你玩過未?! (3)

  更多BALL ROOM相片同價目表等相關資料, 可以睇番:BALL ROOM荔枝角分店

  檢視更多
 • 騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!

  騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!

  仲有唔夠一個月就聖誕喇~!想提早感受節日氣氛?
  除左去尖沙咀或者各大小商場睇燈飾之外,黎緊下星期西貢有個合家歡聖誕嘉年華!即刻睇睇介紹~

   

  Hong Kong Golf & Tennis Academy Charity Foundation(HKGTA Charity Foundation)連續第二年同西貢區社區中心攜手呈獻西貢聖誕嘉年華,安排一連串活動,希望令西貢區市中心充滿聖誕佳節歡欣氣氛。本年度西貢聖誕嘉年華將會於2015年12月5日至6日一連兩日o係西貢美源街舉行,開放時間由上午11點至下午5點,適合一家老少一齊歡渡週末迎聖誕!

   

  西貢聖誕嘉年華屆時將雲集超過30家特色攤位,無論各種精緻禮品、手作工藝品、聖誕飾物、美酒輕食等等都一應俱全;仲有各式各樣o既攤位遊戲、面部彩繪、小丑扭氣球同充氣彈床城堡!

  騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!7騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!5

  騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!6騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!4

  表演節目方面包括有由三育書院學生合唱團、Sing City成人合唱團同Sing City兒童合唱團獻上o既聖誕詩歌表演,同埋本地色士風樂團La Sax以全新方式演繹聖誕經典歌曲,悠揚樂韻令嘉年華更添聖誕氣氛。今年大會更加特地安排左三匹黎自國際騎術中心o既馬仔現身嘉年華,等小朋友可以體驗餵飼馬仔o既滋味,甚至可以一嘗騎馬仔o既樂趣同拍照留念。話明聖誕嘉年華,唔少得o既仲有「聖誕老人」會出沒添!

   

  騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!2騎馬仔+玩遊戲+睇表演+逛市集,西貢聖誕嘉年華!3

   

  西貢聖誕嘉年華
  日期: 2015年12月5日至6日(星期五至六)
  時間: 上午11時至下午5時
  地點: 西貢美源街(西貢區社區中心旁)
  入場費: 免費
  電郵: info@hkgtafoundation.org
  網頁: http://www.hkgtafoundation.org/

  檢視更多
 • 刺激機動遊戲,東華慈善嘉年華2015!

  刺激機動遊戲,東華慈善嘉年華2015!

  香港真係越黎越多大型活動!
  機動遊戲發燒友有福了,今年聖誕新年檔期,除左又有AIA嘉年華之外,仲有東華慈善嘉年華!

  刺激機動遊戲,東華慈善嘉年華2015!

  東華慈善嘉年華將於2015年12月21號至2016年3月28號假前啟德機場跑道舉行。
  最近已經開始介紹各種機動遊戲同率先開放預售慈善票!
  即刻睇睇有咩玩!

  刺激機動遊戲,東華慈善嘉年華2015!2

  除左機動遊戲,仲有主題活動同美食街!不過相關資料就仲未公佈。

  門票方面呢?

  刺激機動遊戲,東華慈善嘉年華2015!3
  門票注意事項
  東華三院慈善票優惠期有限,售完即止。
  3歲以下幼童、65歲或以上長者及持有由香港特區政府 – 勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」人士可免費入場。參加機動遊戲及攤位遊戲需另行付費。
  11歲或者以下小童必須由另一個15歲或以上人士陪同入場。
  如樂園內人數達滿額時將會採用一出一入式入場法, 網上訂票者可享優先安排進入
  樂園內設增值服務,遊客可增值Mintcard以享用更多遊戲設施。

  及早買慈善票平正價$35,有興趣o既玩家可以早d考慮下約埋朋友仔一齊去噃~!

   

  日期: 2015年12月21日至2016年3月28日
  地點: 前啟德機場跑道(鄰近啟德郵輪碼頭)
  時間:
  2015年12月21日至2016年1月3日:11am-11pm;
  2016年1月4日開始:3pm-11pm(平日), 11am-11pm(星期五、六、日及公眾假期)
  最後入場時間為活動結束前45分鐘。特別日期或延長開放時間,詳情容後公布。
  網頁: http://www.twcarnival.hk/
  Facebook: https://www.facebook.com/twcarnival

  檢視更多
 • [最齊最Update] 世界盃外圍賽「港中大戰」公眾睇波站一覽

  [最齊最Update] 世界盃外圍賽「港中大戰」公眾睇波站一覽

  今晚(11月17號)就係世界盃外圍賽「港中大戰」喇!搶唔到飛又想一大班人一齊睇波?
  今次有唔少團體都自發搞咗d戶外直播轉播,實行活用公共空間,等大家一齊感受場外睇波氣氛!
  港九新界梗有一個o係你左近!

  [最齊最Update] 世界盃外圍賽「港中大戰」公眾睇波站一覽

  港島
  西環: 石塘咀山道天橋下面空地 (詳情)、卑路乍街公園 (詳情)
  鰂魚涌: 鰂魚涌柏架山道往街市行人天橋底 (詳情)
  港大: 中山廣場 (詳情)

  九龍
  牛頭角: 依時工業大廈 天台 (詳情)
  深水埗: 深水埗通州街玉器市場及政府臨時街市橋底 (詳情)
  旺角:西洋菜街近豉油街隧道外 (詳情)
  土瓜灣: 牛棚旁長櫈 (詳情)
  大角咀: 埃華街公園 (詳情)
  美孚: B出口經麥當勞旁進入萬事達廣場,步行至豐澤旁出口 (詳情)

  新界
  中大: 新亞書院圓形廣場 (詳情)、思源館 (詳情)
  沙田: 排頭村沙田站B出口 (詳情)
  屯門: 屯門站B出口側 (詳情)
  馬鞍山: 耀安中心 (詳情)
  科大: SeaFront (詳情)
  恒管:M座平台 (只供同學參加) (詳情)

  由於活動參與人數可能較多,現場可能人多擠迫,請大家遵守秩序,免生危險。
  各主辦單位或有不同安排,詳情請參閱相關連結。

  *以上活動資料僅供參考,一切風險與責任TopFun概不負責。

  檢視更多
 • [有片] 瘋狂障礙跑11個障礙全面睇+必睇注意事項

  [有片] 瘋狂障礙跑11個障礙全面睇+必睇注意事項

  瘋狂障礙跑Crazy Inflatable Run下星期六o係香港舉行,參加者除左齋跑之外,亦都會沿途挑戰11個大型吹氣障礙!等你捐下爬下跳下瀡下…… 有趣地完成3公里路程跑步運動。

  究竟11個障礙有d乜?同外國Insane Inflatable 5K又有冇唔同? 參考網上片段,再加上瘋狂障礙跑Crazy Inflatable Run大會官方吹氣障礙設計圖,TopFun同你瘋狂障礙跑11個障礙全面睇,再加必睇注意事項!即刻去片!

  大部份障礙同網上片段睇到o既都幾似,亦都有幾個係完全唔一樣o既~

  官方吹氣障礙設計圖:All 11 1_Start 2_Crazy! 3_My God! 4_Again! 5_Can I Rest! 6_Oh...No Way! 7_So Easy 8_I Have Power! 9_Yeah! 10_Go!Go!Go! 11_So Fun!

  瘋狂障礙跑
  日期: 21/11/2015
  地點: 啟德郵輪碼頭對開空地
  收費: 公開組(13歲以上) 每位$480
  親子組(一位6-12歲小童及一位21歲或以上家長)每組$680
  截止報名日期: 16/11/2015
  查詢電話: 5901 7194 (10:00am – 07:00pm)
  Facebook: www.facebook.com/crazyinflatablerun

  其他資訊:

  1. 整個旅程能於1小時內完成
  2. 每15分鐘一個時段出發,每次最多320名參加者
  3. 除障礙跑外,大會於活動當天設有舞台表演,資料待定
  4. 參加者將取得穿梭巴士手帶往返牛頭角福淘街及會場乙次
  5. 跑手親友可到會場休息區等候及聽音樂,但不設免費穿梭巴士服務
  6. 會場提供隨身物品寄存服務。參加者若需寄存服務,需繳付港幣20元及按金港幣100元

  注意事項:

  1. 跑手需穿着運動鞋,拖鞋、涼鞋、高踭鞋和赤腳跑一律禁止
  2. 跑手需在參與障礙跑期間摘掉眼鏡和身上所有飾物
  3. 跑步期間可以影相,但不能停步,亦不可使用手機自拍架 (自拍桿/自拍神器)
  4. 活動並非以競跑為目的,大會不會為跑手計時
  5. 大會或會更新障礙跑路程及詳細活動安排,以上內容僅供參考

  更多:[有片] 瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!

  檢視更多
 • [有片] 瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!

  [有片] 瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!

  瘋狂障礙跑Crazy Inflatable Run下星期六o係香港舉行,參加者除左齋跑之外,亦都會沿途挑戰11個大型吹氣障礙!等你捐下爬下跳下瀡下…… 有趣地完成3公里路程跑步運動。

  外國Insane Inflatable 5K o既網上片段相信大家都睇過,究竟今次Crazy Inflatable Run o係香港o既吹氣障礙實物又係點樣?即刻去片!

  記招展出o既其中一個障礙」Can I Rest!」

  瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!2瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!3
  上落位

  瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!
  裏面,基本上呢一個障礙就係一個吹氣彈床

  瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!5
  彈床中間有條吹氣橫樑,負責人話係用黎防止跑手衝得太快衝左落去,幫你剎一剎制。捐過去又得,勁d跨彈過去亦得~ 😛

  瘋狂障礙跑殺到,實物試玩率先睇!4
  充氣位,拍埋去其實都有差唔多兩個人咁高。

  更多:[有片] 瘋狂障礙跑11個障礙全面睇+必睇注意事項

   

  瘋狂障礙跑
  日期: 21/11/2015
  地點: 啟德郵輪碼頭對開空地
  收費: 公開組(13歲以上) 每位$480
  親子組(一位6-12歲小童及一位21歲或以上家長)每組$680
  截止報名日期: 16/11/2015
  查詢電話: 5901 7194 (10:00am – 07:00pm)
  Facebook: www.facebook.com/crazyinflatablerun

  檢視更多
 • 邊玩邊做慈善,粉紅高踭鞋慈善競跑比賽!

  邊玩邊做慈善,粉紅高踭鞋慈善競跑比賽!

  「粉紅高踭鞋慈善競跑比賽」係由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦o既年度慈善活動。
  旨在提高公眾對遺傳性乳癌、卵巢癌同前列腺癌o既關注同認識,
  而活動所籌得o既款項將用o係資助本地經濟有困難o既高危家庭進行BRCA基因突變測試同輔導工作。

  邊玩邊做慈善,粉紅高踭鞋慈善競跑比賽!

  比賽形式
  參賽者須穿上不高於2吋同帶有粉紅色裝飾o既高踭鞋參賽。賽道全長100米設於赤柱大街。 比賽設有唔同項目; 分別為個人競跑賽、團體競技賽 同 歡樂競技賽。各項賽事都設有「冠軍」奬項。為左推廣大眾遺傳性乳癌o既關注,大會鼓勵參賽者以粉紅色裝扮出席活動以示支持,大會更特設「最奇趣服裝獎」同「最高籌款獎」以供角逐。

  邊玩邊做慈善,粉紅高踭鞋慈善競跑比賽!2

  即刻睇睇舊年精華片段:

  日期: 22. 11. 2015 (星期日)
  時間: 12nn – 6pm
  地點: 香港赤柱大街
  詳情: http://pinkheels.hk/
  Facebook: https://www.facebook.com/asiabreastregistry

  檢視更多
 • 藝術攤位‧舞台表演‧夜光巡遊,渣打藝趣嘉年華2015!

  藝術攤位‧舞台表演‧夜光巡遊,渣打藝趣嘉年華2015!

  一年一度「渣打藝趣嘉年華」又黎喇!
  呢個全港每年一度大型社區藝術活動,今年踏入15周年。

  藝術攤位‧舞台表演‧夜光巡遊,渣打藝趣嘉年華2015!

  今次活動由一群本地藝術家同逾千位青少年以古典音樂做靈感,將五首著名樂曲用創新視覺藝術同表演重新演繹,其中包括姆斯基‧高沙可夫o既《天方夜譚》(一千零一夜)、卡米爾‧聖桑o既《動物狂歡節》、莫扎特o既《魔笛》、拉威爾o既《鵝媽媽組曲》同埋史特拉汶斯基o既《士兵的故事》。

  藝術攤位‧舞台表演‧夜光巡遊,渣打藝趣嘉年華2015!2

  一連兩天o既嘉年華,有多個雄偉o既巨型木偶同閃爍迷人o既夜光作品(壓軸巡遊同夜光巡遊!)、卡祖笛同鼓樂工作坊、精彩o既藝術攤位同連續16小時o既舞台表演。

  藝術攤位‧舞台表演‧夜光巡遊,渣打藝趣嘉年華2015!4

  仲有D乜?!
  – 70支本港年青隊伍勁歌熱舞
  – 由鍾胤淇、何凱瑩、賀倩瑩、趙澳碧、李淘與125位香港青年藝術協會年青舞蹈員攜手創作o既5支原創舞蹈
  – 鼓樂、卡祖笛與日舞大合奏
  – 樂器101 近距獨奏會
  – 免費藝術攤位及面部彩繪
  – 5,000件看得見的希望作品
  – ​再一同創作你o既「#渣打藝趣嘉年華 15周年!」拼畫

   

  日期: 14/11/2015 (星期六)
  時間: 10:00am-5:00pm

  日期: 15/11/2015 (星期日)
  時間: 10:00am-4:30pm
  地點: 銅鑼灣維多利亞公園中央草坪
  查詢: amanda@hkyaf.com / 2214 0266
  售票: 費用全免,不需門票
  適合: 任何年齡人士參加

  夜光巡遊
  日期: 14/11/2015 (星期六)
  時間: 8:30pm-9:30pm
  地點: 銅鑼灣利園一期至希慎廣場

  藝術攤位‧舞台表演‧夜光巡遊,渣打藝趣嘉年華2015!5

  壓軸巡遊
  日期: 15/11/2015 (星期日)
  時間: 3:00pm-4:30pm
  地點: 銅鑼灣維多利亞公園至東角道
  費用: 費用全免,不需門票
  查詢: amanda@hkyaf.com / 2214 0266
  適合: 任何年齡人士參加
  備註: 請盡量使用公共交通工具及預備充足時間前往場地。

  藝術攤位‧舞台表演‧夜光巡遊,渣打藝趣嘉年華2015!3

  網址: http://www.hkyaf.com/category/6/standard-chartered
  Facebook: https://www.facebook.com/hkyaf/

  檢視更多
1 2 3